Nowelizacje podatkowe w 2016 r.

Z początkiem bieżącego roku, weszło w życie szereg nowelizacji.

1) zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy – Ordynacja podatkowa, zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej (Dz. U. poz. 251).

Mocą nowelizacji:

a) określono, że podatnik może korzystać z domniemania, iż przychody przez niego uzyskane, pochodzą z tytułu skutecznie zawartej umowy;

b) określono zasady opodatkowania przychodów z tzw. „nieujawnionych źródeł”, zdefiniowano pojęcie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, zdefiniowano moment powstania obowiązku podatkowego i stawki podatku (nawet do 75% w przypadku ww. przychodów);

c) przepisy porządkowe związane z wprowadzonymi zmianami w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

W ustawie Ordynacja podatkowa wprowadzono zmiany dotyczące:

a) wskazano termin, w którym przedawnia się prawo do ustalenia zobowiązania ze źródeł nieujawnionych oraz jego bieg w odniesieniu do spadkobierców;

b) uprawnienie do przeprowadzenia czynności sprawdzających, zmierzających do ujawnienia powyższego przychodu.

2) 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045), która nowelizuje przepisy dotyczące obowiązku uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych:

a) podatek od czynności cywilnoprawnych będzie uiszczany nawet w sytuacji częściowego zniesienia współwłasności;
b) obowiązek uiszczania PCC także od: umów sprzedaży i zamiany (gdy dotyczy nieruchomości/części), prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach;
c) obowiązek uiszczenia PCC przy czynności sprzedaży udziałów i akcji w spółkach;
d) obowiązek uiszczenia PCC w razie zawarcia umowy zamiany.

Anna Socik

Brak komentarzy pod artykułem.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *